Klikkertrening

Hva er kllikkertrening?

 • Treningsmetode der man belønner hunden for riktig atferd.
 • Hunden skal frivillig tilby atferder
 • Klikkeren er en betinget forsterker
  – Varsler at belønningen er på vei
 • Presis belønning, raskere utvikling
 • Korrigerer ikke “feil” atferd
  – negativ straff → Ingen belønning
 • Fokus på det vi ser
 • Hunder er egoister
  – Atferd etter det som gagner dem
 • Atferd = Klikk = gjentagelse
 • Når klikkeren er trent inn vil hunden gjenta atferden som foregikk akkurat når du klikket.  Timing, timing!
 • Fokuser på det som skjer, ikke det du tror skal skje!
  – Du får det du belønner, ikke det du har tenkt å belønne.